Cosmetic Clinic

VEŠKERÉ PRODÁVANÉ PŘÍSTROJE NA NAŠÍ KLINICE BYLY TESTOVÁNY!

 

Prodej přístrojů na trvalou epilaci

 

   

 

 

 

IPL PRO (PROFESIONAL) je jedním z nejmodernějších přístrojů IPL z poslední řady epilačních systémů, který využívá technologii intenzivního pulzního světla, k dlouhodobému odstranění chloupků.

 

Vlastnosti:

Nejen automobily snižují spotřebu a nejen televize jsou čím dál tím více placatější. I IPL může být menší!  IPL PRO odstartoval

konec velkým obludným a hlavně drahým přístrojům. Špičková technologie s velice přesným a cíleným frekvenčním výkonem má

vyšší užitné výsledky a umožňuje snížení výkonu vyslaného impulsu.  Kvůli relativně nižšímu výkonu (podstatně však vyššímu

výkonu na požadované frekvenci) pak přístroj nepotřebuje chladit vodou, ale postačí chlazení vzduchem, což dramaticky zmenšilo

jeho rozměry.

 

Funkce:

 Impulsy intenzivního světla z křemíkové velmi přesné výbojky s dlouhou životností (2000 - 40000 záblesků - dle výkonu 1-5),

dodávají přímo do vlasového folikulu dostatek energie, aby se vlasové kořínky vyřadily z činnosti bez ovlivnění okolí. Léčba je

velmi rychlá, například léčba trvá jen pár minut v oblasti podpaží. Pravidelné ošetření každých dvou až šest týdnů zajistí, aby

nedocházelo k opětovnému růst vlasů a chloupků. Grafika na youtube:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlZH7PxaowU

 IPL PRO je ideální pro rychlé a efektivní odstranění chloupků pro použití na nohou, rukou, podpaží, třísel, zad, hrudníku a některé

oblasti v obličeji, takže vaše pokožka bude krásně hladká.

 

Použití:

Profesionální - malé a střední salony, kosmetičky, kadeřnice, ale i velké a chytré kliniky.

Životnost: 

2000 až 40000 (dle výkonu) záblesků, nízká cena náhradní lampy. Náhradní lampa jenom 4500,-Kč.

Cena záblesku od 0,12 Kč až 2,25-Kč(dle výkonu 1-5)

Výkon: 

14 J/cm2 s délkou 120ms nahradí jakýkoliv starší profesionální přístroj o výkonu až 120J/cm2 s běžnou délkou pulsu 10ms. Díky

velmi přesnému vlnění výboje 808nm je výkon více jak dostatečný! Nastavení výkonu je možné až v pěti stupních podle typu

pokožky.
    
Vhodné typy pleti:
Není vhodné pro tmavé odstíny pleti, jako například ty, Afro-karibské, černé africké, indické či pákistánské. Není dále vhodné pro

světle zrzavé, světlovlasé, šedé nebo bílé vlasy z důvodu absence pigmentace. Tady doporučujeme melanin nahradit hemoglobinem

při mechanické epilaci a poté následně ošetřit přístrojem IPL PRO. Výsledky jsou však individuální a bez záruky.

Léčba:
Doporučujeme procedury opakovat v 2 - 4týdenních intervalech, i když někteří lidé chtějí řešit oblast skoro každý týden jiní jen

jednou měsíčně v závislosti na osobních preferencích a na tom, kde se bude léčená oblast nalézat. Na jednom místě doporučujeme

aplikovat IPL ne dlouho, aby okolní kůže nebyla červená. Při bolesti nebo zánětu z přeexpozice, může být léčba opakována až po

minimálně 48 hodinách!
 

Léčba Oblasti:
IPL Depilace je vhodný pro použití na nohou, rukou, podpaží, třísel, zad, hrudníku a některé oblasti v obličeji.24 hodin dopředu

oblast ošetření oholte.

 Bezpečnostní prvky:
Jednotka musí být odemknuta pomocí klíče.
Bezpečnostní tlačítko sekvence je nutné aktivovat jednotkou.

Vaše první léčba bude vždy zahájena na výkonu 1 a může být zvýšen pouze o jednu úroveň po každém probliknutí.

Sonda má jasné oranžové světlo, které způsobí, že bude blikat, pokud mířila přímo do oka.
Léčba se bude provádět pouze, když všechny 4 kožní čidla jsou v kontaktu s kůží.

Výbojka je chráněna, aby se zabránilo riziku rozptýleného světla.
Clona obsahuje UV filtr pro snížení UV osvitu na kůži.

Přístroj používá personál na naší klinice s vynikajícími výsledky. Neváhejte nás s jakýmkoliv dotazem kontaktovat.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 774662666.

Cena bude sdělaena na zavolání.

 

 

DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE

 

Diagnostický přístroj NLS  Metetron VECTOR a METATRON HUNTER 4025

Cena je na vyžádání pro zájemce.

Na kontaktu:

tel. 774662666,

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 • Přístroj NLS určen pro měření nízko elektromagnetických impulzů
 •  Přístroj může být použit ve všech oblastech, kde je nutné měření nízkofrekvenčních elektromagnetických polí pro zjištění informace o nich a následně analýzy dat, s cílem zjištění údajů měřených objektů a následném vyhodnocení.
 •  Více o přístroji na našich stránkách níže nebo na uvedeném kontaktu.

Krátký popis přístroje NLS

Nový přístroj patří k absolutně nové třídě přístrojů. Jednotlivé programy nejsou na sobě závislé, takže operátor může zvolit vhodný program podle problémů klienta. Ke každém z těchto programů výrobce zabezpečuje samostatné periferní zařízení.  Aktuálního zdravotního stavu ( tj. z terapeutického působení ).  Meta terapie známá z přístroje OBERON samozřejmě zůstává, má zvýšený počet algoritmů ,, nový generátor impulsů – 5,5 GHz, kvalitnější řezy orgánů.  Vegetativní testování léků a potravinových přípravků dle naměřených hodnot a konkrétního stavu klienta. V databázi jsou veškeré přípravky firmy STARLIFE, ENERGY.

 

Přístroj je určen pro měření nízko elektromagnetických impulzů. Data se vyvádějí na monitor počítače a jsou představovaná v grafické podobě, která je nutná pro následující analýzu. Pro měření dat s používá –podmíněná jednotka- (p.j.). Velikost impulzů se nachází v rozmezí od 0 do 100 p.j. Přístroj pracuje pouze  s dodávaným softwarem. Pro práci s přístrojem je nutné propojit s počítačem za pomoci kabelu USB A, B, Anebo nul-Modemového kabelu.

-          Minimální požadavky nutné pro práci s přístrojem 

o   Osobní počítač a nebo nottebok

o   Procesor Celeron3,0 GHz a více,

o   Operativní paměť RAM 8Gb a více,

o   Volné místo na h.disku10Gb

o   Rozlišení 1824 x 1230, Color 16 bit

o   Monitor 15 a více

o   OS Windows 10

o   Jeden volný USB port.

 • Přístroj S PC - verze na fotografiích, software v češtině včetně PC s dotykovou obrazovkou. Systém WIN 7.

 

-          Používání přístroje  – je univerzální přístroj používaný za účelem měření nízkofrekvenčních elektromagnetických polí a jejich kmitání na různých objektech lidského těla, kde takoví to kmitání existují. Přístroj může být použit ve všech oblastech, kde je nutné měření nízkofrekvenčních elektromagnetických polí pro zjištění informace o nich a následně analýzy dat, s cílem zjištění údajů měřených objektů a následném vyhodnocení.

Pro měření těchto polí je nutné připojit přístroj ke – klientovi.

Při startu programy přístroje začnou ukazovat měřené úrovně těchto kmitání, což se projeví jako blikání indikátoru.

 

 1. 
  
  
  
  
  
  
  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 2. 
  
  
  
  
  
  
  
  Platné pro přístroje a počítačové programy
 3. 
  
  
  
  
  
  
  
                             I. Základní ustanovení
 4. 
  
  
  
  
  
  
  
  1. Právní vztahy mezi firmou cOSMETIC cLINIC s.r.o., (dále jen prodávající) a kupujícím dle uzavřené kupní smlouvy 
 5. 
  
  
  
  
  
  
  
  týkající se koupě přístrojů a programů se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami(dále jen VOP).
 6. 
  
  
  
  
  
  
  
  2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek
 7. 
  
  
  
  
  
  
  
  kupujícího.
 8. 
  
  
  
  
  
  
  
                            II. Kupní cena, platební podmínky
 9. 
  
  
  
  
  
  
  
  1. Není-li dohodnuto při uzavření kupní smlouvy jinak, kupní cena zboží je dána ceníkem prodávajícího, popřípadě
 10. 
  
  
  
  
  
  
  
  snížena o stanovenou slevu.
 11. 
  
  
  
  
  
  
  
  2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího bude po dobu platnosti kupní smlouvy přiměřeně jednostranně
 12. 
  
  
  
  
  
  
  
  měněn podle situace na trhu. 
 13. 
  
  
  
  
  
  
  
  3. Kupní cena se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření kupní smlouvy.
 14. 
  
  
  
  
  
  
  
  4. Cena za dopravu zboží, kterou zajišťuje prodávající, je dána jeho ceníkem. Cena za dopravu jiným dopravcem,
 15. 
  
  
  
  
  
  
  
  kterého určí prodávající je dána jeho ceníkem a bude přefakturována prostřednictvím prodávajícího kupujícímu.
 16. 
  
  
  
  
  
  
  
  5. Na kupní cenu zboží bude vystavena prodávajícím prodejka, která je splatná v hotovosti, popřípadě faktura,
 17. 
  
  
  
  
  
  
  
   není-li při uzavření kupní smlouvy dohodnuto jinak. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání
 18. 
  
  
  
  
  
  
  
  fakturované částky na bankovní účet prodávajícího.
 19. 
  
  
  
  
  
  
  
  6. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti a to za každý den prodlení.
 20. 
  
  
  
  
  
  
  
  7. Faktura neuhrazená do deseti dnů po splatnosti opravňuje prodávajícího k odpočtu slev poskytnutých na této
 21. 
  
  
  
  
  
  
  
  faktuře.
 22. 
  
  
  
  
  
  
  
                            III. Přeprava a balení
 23. 
  
  
  
  
  
  
  
  1. Pokud není dohodnuto něco jiného, nese veškeré náklady na přepravu zboží kupující. Kupující může požádat
 24. 
  
  
  
  
  
  
  
  prodávajícího o provedení přepravy odebraného zboží, rovněž na náklady kupujícího. Neurčí-li kupující v takovém
 25. 
  
  
  
  
  
  
  
  případě konkrétního dopravce, může jej prodávající určit.
 26. 
  
  
  
  
  
  
  
  2. Balení je účtováno za cenu vlastních nákladů. Pokud není dohodnuto při podpisu kupní smlouvy něco jiného, má
 27. 
  
  
  
  
  
  
  
  kupující právo vrátit fakturované palety zpět do výrobního závodu a to pouze při dodržení podmínek stanovených
 28. 
  
  
  
  
  
  
  
  prodávajícím.
 29. 
  
  
  
  
  
  
  
                            IV. Dodání a převzetí zboží
 30. 
  
  
  
  
  
  
  
  1. Dodání zboží se uskutečňuje ze zahraničí po objednání kupujícím
 31. 
  
  
  
  
  
  
  
  2. V místě dodání zboží kupující převezme zboží (místo, čas bude vždy upřesněn prodávajícím).
 32. 
  
  
  
  
  
  
  
  Převzetí zboží se rozumí okamžik, kdy kupujícímu resp. jakémukoli dopravci provádějícímu přepravu zboží pro něj, je
 33. 
  
  
  
  
  
  
  
  umožněno nakládat s dodaným zbožím.
 34. 
  
  
  
  
  
  
  
  3. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, pak přepravu zboží z místa dodání na místo určení (dle dispozice
 35. 
  
  
  
  
  
  
  
  kupujícího) provede prodávající a to vždy na náklady kupujícího. Jinak platí, že přepravu zboží z místa dodání zboží
 36. 
  
  
  
  
  
  
  
  si zajišťuje kupující sám a to na vlastní náklady.
 37. 
  
  
  
  
  
  
  
  4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží v místě dodání zboží. To platí i v
 38. 
  
  
  
  
  
  
  
  případě, kdy zboží určené pro kupujícího převezme dopravce. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen
 39. 
  
  
  
  
  
  
  
  provést přepravu zboží do místa určení (dle dispozice kupujícího), přechází nebezpečí škody na kupujícího po složení
 40. 
  
  
  
  
  
  
  
  z nákladního vozidla prodávajícího.
 41. 
  
  
  
  
  
  
  
  5. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající za kupujícího, i pokud se jedná o dopravce zboží pro
 42. 
  
  
  
  
  
  
  
  kupujícího. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna
 43. 
  
  
  
  
  
  
  
  povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.
 44. 
  
  
  
  
  
  
  
                                              
 45. 
  
  
  
  
  
  
  
                      V. Přechod vlastnického práva
 46. 
  
  
  
  
  
  
  
  Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Až do okamžiku přechodu
 47. 
  
  
  
  
  
  
  
  vlastnických práv je kupující povinen umožnit prodávajícímu na jeho výzvu bez jakéhokoliv omezení a podmínek
 48. 
  
  
  
  
  
  
  
  odebrat zpět nezaplacené zboží, pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.
 49. 
  
  
  
  
  
  
  
                             VI. Záruka
 50. 
  
  
  
  
  
  
  
  Záruka se nevztahuje na přístroje a programy, které byly otevřeny, přeinstalovány nebo bylo do nich jakkoliv zasahováno
 51. 
  
  
  
  
  
  
  
   jiným než autorizovaným servisem, který zabezpečuje prodávající. 
 52. 
  
  
  
  
  
  
  
  Prodávající poskytne záruku za jakost a funkčnost přístrojů a programů a to po dobu dvou měsíců u přístrojů a programů
 53. 
  
  
  
  
  
  
  
   při dodržení těchto všeobecných zásad a podmínek(tato doba je dobou, kdy se dá zboží vrátit do zahraničí dodavateli)
 54. 
  
  
  
  
  
  
  
                             VII. Reklamace
 55. 
  
  
  
  
  
  
  
  1. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou nejpozději do sedmi dní ode dne převzetí zboží.
 56. 
  
  
  
  
  
  
  
  Případné pozdější reklamace nezakládají příslušná práva kupujícího vůči prodávajícímu vyplývající z odpovědnosti za
 57. 
  
  
  
  
  
  
  
  vady (§1920 a násl.NOZ). Je-li vada po dobu záruky odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění
 58. 
  
  
  
  
  
  
  
  toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může 
 59. 
  
  
  
  
  
  
  
  nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.(§1923NOZ)
 60. 
  
  
  
  
  
  
  
                            VIII. Práva a povinnosti dodavatele
 61. 
  
  
  
  
  
  
  
  Prodávající ručí za použitelnost prodávaného zboží k určenému účelu. Poskytnutá záruka je jeden rok při 
 62. 
  
  
  
  
  
  
  
  dodržení zásad při manipulaci, údržbě a ošetřování v běžném provozu.
 63. 
  
  
  
  
  
  
  
  (zkrácená záruka je dána obchodními podmínkami 
 64. 
  
  
  
  
  
  
  
  výrobce a dodavatele přístrojů a programů ze zahraničí)

 

Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 Cosmetic Clinic